Corporate Social Responsibility,  to nic innego jak odpowiedzialność biznesu za to jaki ma wpływ na społeczeństwo i jego funkcjonowanie. 

 

Wedle tej koncepcji, przedsiębiorstwo w trakcie budowania biznesowej strategii, w której kluczowy jest wymiar ekonomiczny, uwzględnia również:

CSR tłumaczony może być na wiele różnych sposobów, jednak jego istotę oddaje powyższe opracowanie (aut: Martyna Musiał, Łukasz Kubacki):

 

Należy rozróżnić CSR od PR i kluczowe jest tutaj słowo “strategia”.

 

  1. W przypadku PR działania firmy mogą być jednorazowe i niesystematyczne,
  2. Natomiast w przypadku CSR ma miejsce ‘wizja’ przedsiębiorstwa – stały plan działania, który uwzględnia wspomniane wyżej interesy społeczne.

 

Paretti a społeczna odpowiedzialność biznesu – od 2020 roku na stałe w naszą strategię mamy wpisane elementy CSR!

 

  1. Odpowiedzialność wobec pracowników:

 

 


  1. Odpowiedzialność wobec klienta

Wobec naszych klientów zawsze zachowujemy najwyższe standardy (współpraca oparta na wzajemnym poszanowaniu, lojalności, zgodna z przepisami prawa i zawartymi umowami)

 

  1. Odpowiedzialność wobec środowiska

Od kilku miesięcy wdrażamy innowacyjne rozwiązanie – aplikację na telefon, dzięki czemu znacznie ograniczamy wykorzystanie materiałów biurowych, oraz wyjazdów, przez co przyczyniamy się do ochrony zasobów

 

  1. Odpowiedzialność wobec ludności lokalnej

 

Paretti angażuje się w wiele wydarzeń i akcji mających na celu niesienie pomocy czy realny wpływ na lokalne społeczeństwo:

 

 

 

 

 

 

jesteśmy również pomysłodawcą konkursu “Firma przyjazna studentom” mającym na celu nakierowanie studentów oraz absolwentów na opolskie firmy w celu uświadomienia,  że w poszukiwaniu dobrej pracy nie należy opuszczać województwa opolskiego. 

 

 

 

Spotkaliśmy się w literaturze z określeniami, że Społeczna Odpowiedzialnośc Biznesu to przede wszystkim dodatkowe koszty, które mogą wpłynąć na lepszy wizerunek przedsiębiorstwa.

W naszej opinii działania związane z  CSR niosą wyłącznie pozytywne skutki i zdecydowanie służą rozwojowi przedsiębiorstwa,  poprzez:

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *