Rok 2023 wniósł wiele zmian w kodeksie pracy. Nowelizacje wprowadzone w kwietniu tego roku dotyczą głównie nowych uprawnień pracowniczych, zapewniają dodatkową ochronę przed zwolnieniem pracownika oraz nakładają nowe obowiązki informacyjne z zakresu umów o pracę. 

Nowe uprawnienia pracowników po nowelizacji kodeksu pracy:

Zmiany w zakresie umów o pracę: 

Dodatkowe uprawnienia dla  pracowników posiadających dzieci:

Oprócz zmian wymienionych powyżej weszły w życie dwa dodatkowe urlopy oraz został wydłużony urlop rodzicielski:

UrlopDla kogoWymiarWynagrodzenie
Urlop opiekuńczy dotyczący opieki nad osobą z jednego gospodarstwa domowego, która wymaga opieki.Dla pracownika, który ma zapewnić opiekę dziecku lub innemu członkowi rodziny. 5 dodatkowych dni urlopuUrlop bezpłatny 
Urlop z powodu siły wyższej. Urlop udzielany w nagłych przypadkach spowodowanych wypadkiem bądź chorobą, w których niezbędna jest obecność pracownika.Dla każdego pracownika2 dni lub 16 godzin 50 % płatny 
Dłuższy urlop rodzicielski dla rodziców w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.. Dodatkowe tygodnie będzie mógł wykorzystać tylko ojciec dziecka, nie można przenieść tego urlopu na matkę.Wyłącznie dla ojca 9 dodatkowych tygodni 70 % płatny dla ojca 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *