Kim jesteśmy?

PARETTi Rekrutacja jest działającą na rynku europejskim od 2013 roku, licencjonowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 9838, którą tworzą ludzie z pasją i wieloletnim doświadczeniem w Kim jesteśmy?
PARETTi jest Agencją Doradztwa Personalnego, którą tworzą ludzie z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży HR.
Nasze mocne strony – więcej o nas:

Nasze główne obszary działalności to:

Zakres prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych jest bardzo szeroki, od lat z sukcesem poszukujemy pracowników na stanowiska produkcyjne, magazynierów, operatorów maszyn, inżynierów, czy specjalistów utrzymania ruchu (z zakresu m.in. automatyki, elektryki), pracowników biurowych ze znajomością języków obcych, aż po kadrę wyższego szczebla.
Współpracujemy z firmami na terenie całej Polski, a szczególnie na terenie Opolszczyzny. Sektory w których się specjalizujemy to:

Nasza misja – o nas

Misją Paretti jest profesjonalne doradztwo w zakresie HR, zaspokajanie potrzeb kadrowych klientów oraz znalezienie pracy dla kandydatów z uwzględnieniem ich kompetencji, przy pełnym poszanowaniu praw pracowniczych z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

Nasz zespół

Zespół PARETTi

Viktoriia Kolibabchuk

Specjalista ds. Rekrutacji

Aneta Paczos

Dyrektor Handlowy

Paweł Paczos

CTO

Kamila - Specjalista ds. Kadr i Płac

Kamila Kamuś

Specjalista ds. Kadr i Płac

Działalność charytatywna

Jako zgrany Zespół, angażujemy się w wiele akcji charytatywnych.
Nasze poczynania możesz śledzić na bieżąco na naszym Funpage’u

Polecają nas!

Paretti-Ref.-1-1.jpg
referencje-1.jpg
References-don-uitzendgroep-bv-2-1.jpg
20210409100444187-1.jpg
Scan-1-1.jpg
Zrzut ekranu 2021-07-06 091101
Wrzeciono Referencje_page-0001
Referencje_page-0001
Referencje PARETTI (2021-07-05) (1)_page-0001
opolgraf_referencje-1

Previous
Next

Nasze certyfikaty i wyróżnienia

Wyróżnienie w konkursie „Opolska Marka”

wyroznienieopolskamarka

Wyróżnienie w 18. edycji konkursu „Opolska Marka” 2020

PARETTi wyróżnione w konkursie „Opolska firma Przyjazna Cudzoziemcom”

Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia w I edycji konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”

Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015Jesteśmy dumni, że spełniamy wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Nagroda w konkursie „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”

Cieszymy się z otrzymanego I miejsca w  II edycji konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom” w kategorii agencji pośrednictwa pracy w grupie małych przedsiębiorstw. 


Wyróżnienie w konkursie „Opolska Marka”


Projekt

Wyróżnienie w  II edycji konkursu „Opolska Firma Przyjazna Cudzoziemcom”

Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia  w 19. edycji konkursu „Opolska Marka” 2021

Projekty
Jako nowoczesne przedsiębiorstwo mamy świadomość, że pracownicy są największym kapitałem posiadanym przez firmę i stanowią kluczową siłę organizacji. Bardzo dobrze wiemy, że ich satysfakcja i zadowolenie z pracy przekładają się na wyniki, a co za tym idzie rozwój firmy. Duża satysfakcja z pracy sprawia, że pracownicy bardziej angażują się w powierzone im zadania, identyfikują się z firmą. Ich produktywność jest większa, dzięki czemu jakość świadczonych usług przez firmę PARETTi sp. z o.o. sp. k.  jest wysoka. Dzięki temu firma rozwija się dynamicznie na opolskim rynku pracy.

W firmie PARETTi sp. z o.o. sp. k. wszyscy pracownicy są równi – bez względu na posiadaną płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, kolor skóry, pochodzenie etniczne- wszyscy mają równe szanse na rozwój w naszej firmie. Najważniejszą wartością dla nas jest profesjonalizm, odpowiedzialność podczas wykonywania swojej pracy, posiadane kompetencje i umiejętności.

W związku z tym firma PARETTi sp. z o.o. sp. k. od początku swojej działalności realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia na wszystkich płaszczyznach zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (w tym m.in. Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1083/2006).

ETYKA

Każdy z pracowników firmy PARETTi sp. z o.o. sp. k. zna swoje prawa i obowiązki przez co reguły funkcjonowania na co dzień są jasne i klarowne. Wśród naszych pracowników istnieją relacje oparte na szacunku i wzajemnych zaufaniu. Każdy pracownik wie, co należy do jego obowiązków, ma możliwość otwartej i konstruktywnej rozmowy dotyczącej jego wyników pracy, ma szansę na rozwój zawodowy, jego działania są dostrzegane i wyróżniane, jest traktowany godziwie i z szacunkiem, a także może liczyć na wsparcie swoich współpracowników.

REKRUTACJA

Rekrutacja w firmie PARETTi sp. z o.o. sp. k. prowadzona jest z zachowaniem  równość szans wszystkich kandydatów. Ogłoszenia o pracę zawsze publikowane są w miejscach ogólnie dostępnych, tak aby trafić do jak najszerszej grupy odbiorców. Nigdy nie umieszczamy informacji na temat płci, wieku czy innych cech chronionych. Podczas rozmów nie pytamy też o stan rodzinny i plany związane z powiększeniem rodziny.

POLITYKA RÓWNEJ PŁACY

Jako firma stosujemy politykę równej płacy. Nie ma miejsca fakt, aby osoby ze względu na swoją płeć otrzymywały niższą płacę za taką samą pracę na takim samym stanowisku lub wykonaną pracę o tej samej wartości. Różnice płacy mogą być jedynie spowodowane odmiennym stanowiskiem, innym zakresem obowiązków, różnymi kompetencjami, czy wynikami uzyskiwanymi przez pracowników. Regulamin wynagradzania jest znany wszystkim pracownikom.

POLITYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA i ANTYMOBBINGOWA

Firma PARETTi sp. z o. o. sp. k.realizuje wszelkie przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa zadania, tak aby środowisko pracy było wolne od mobbingu, dyskryminacji, a także innych form przemocy psychicznej w stosunku do pracownika, zarówno ze strony przełożonych jak i innych pracowników. 

Jako firma podejmujemy wszelkie przewidziane przepisami prawa działania w celu zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji oraz eliminowania skutków społecznych mobbingu i dyskryminacji w środowisku pracy. 

-Nasi kierownicy  zobowiązani są do podjęcia szczególnych starań w celu zapewnienia środowiska pracy wolnego od mobbingu oraz dyskryminacji; 

-Prowadzimy politykę informacyjną i monitorujemy bieżące stosunki wśród pracowników;

-Wszyscy pracownicy zobowiązani są do niepodejmowania działań noszących cechy mobbingu oraz dyskryminacji i przeciwdziałania ich stosowaniu przez inne osoby w środowisku pracy firmy PARETTi sp. z o.o. sp. k;

-Każdy kto, który czuje się ofiarą mobbingu lub dyskryminacji ma prawo żądać podjęcia przez Pracodawcę działań, których skutkiem będzie eliminacja tych zjawisk, zniwelowanie ich skutków i zastosowanie przewidzianych przez przepisy prawa sankcji wobec osób dopuszczających się danego naruszenia; 

-Bezpodstawne oskarżenie o mobbing lub dyskryminację jest zabronione; 

-Pracownik, który dopuszcza się mobbingu lub dyskryminacji podlega odpowiedzialności karnej.

POLITYKA ZARZĄDZANIA WIEKIEM

Firma PARETTi sp. z o.o. sp. k. kompleksowo podchodzi do zarządzania wiekiem:

-koncentrujemy się na działaniach o charakterze prewencyjnym, zapobiegających eliminacji z zatrudnienia starszych pracowników;

-obejmujemy działaniami pracowników w różnym wieku, a nie tylko starszych;

-doraźnie stosujemy narzędzia zaradcze w stosunku do starszych pracowników, którzy mają już problemy zawodowe związane z wiekiem, na przykład braki kompetencyjne albo kłopoty zdrowotne wynikające z przeciążenia pracą;

-dbamy o trwałą integrację nowych pracowników;

-wdrożyliśmy transfer wiedzy między pracownikami, mający na celu wymianę wiedzy i posiadanego know how

-szkolimy wszystkich pracowników (niezależnie od wieku);

-nasza kadra kierownicza stale się szkoli w celu poprawy jakości zarządzania zespołem;

-zapewniamy elastyczne godziny pracy.

POLITYKA ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI WIELOKULTUROWYMI

Rozumiejąc różnice międzykulturowe i funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym wdrożyliśmy jasne zasady ułatwiające zarządzanie takim zespołem Polityka zarządzania zespołem wielokulturowych firmy PARETTi sp. z o.o. sp.k. opiera się na zasadach tj.:

Staramy się od początku istnienia firmy stworzyć płaszczyznę, w której każdy będzie czuł się dobrze. Gdy obcokrajowcy czują się dobrze,zyskujemy dzięki temu bardzo wiele: sięgamy po kadrę z różnorakimi, wyjątkowymi kompetencjami i doświadczeniem, dzięki zaangażowaniu w wiele inicjatyw na świecie. 

POLITYKA ZARZĄDZANIA RÓŻNORODNOŚCIĄ

Poprzez skuteczne zarządzanie różnorodnością rozumiemy uznawanie odmienności i różnic indywidualnych pracowników oraz zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy są dyskryminowani z powodu swojej odmienności.

Przygotowaliśmy strategię zarządzania różnorodnością w firmie PARETTi sp. z o.o. sp. k. i skutecznie ją wdrożyliśmy. Każda osoba zatrudniona w naszej firmie czuje się szanowana i doceniana, dzięki czemu może w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny i przyczynić się do realizacji zadań w organizacji. Nasza strategia ma na celu zapobieganie dyskryminacji, tworzenie warunków rozwoju, tworzenie odpowiednich warunków pracy, podnoszenie konkurencyjności i jakości usług świadczonych przez firmę, podnoszenie lojalności i zaangażowania pracowników oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Poprzez tą politykę umacniamy kulturę wewnątrzorganizacyjną, wzmacnianiamy reputację naszej firmy, polepszamy motywację i efektywność istniejącej kadry oraz zwiększamy innowacyjność działań wśród pracowników.

Umożliwiamy rozwój kompetencji bez względu na ograniczenia (bez barier tj. np. niepełnosprawność), prowadzimy różnorodne szkolenia, stosujemy przekazywanie wiedzy specjalistycznej młodym pracownikom przez tych z większym stażem w firmie, ułatwiamy pracy zawodowej osobom mieszkającym w małych lub odległych miejscowościach, każdy ma takie same szanse na rozwój w firmie, uczymy obsługi nowych technologii bez względu na wiek, zapewniamy pracującym w firmie kobietom jak najlepsze warunki rozwoju kariery oraz wspieramy rodziców, osoby młode, osób 50+ i osoby niepełnosprawne.

 

RZECZNIK PRAW PRACOWNIKÓW FIRMY PARETTI: Aneta Paczos [email protected] tel.: 535 20 30 20