RODO – doprecyzowanie przepisów. Co wolno Pracodawcy, a czego Pracodawca nie może robić, aby nie narazić się na kłopoty?

Kilka dni temu na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukazał się poradnik „ Ochrona Danych
Osobowych w miejscu pracy Poradnik dla Pracodawcy”, jest to kompendium wiedzy dla każdego
pracodawcy, co najważniejsze cytując autorów:
„ Poradnik w swoim założeniu ma służyć pomocą pracodawcom w ich codziennej pracy. Dlatego
zrezygnowano w nim z prezentowania rozbudowanych analiz prawnych, koncentrując się na
praktycznych wskazówkach”
Poniżej skrót najważniejszych informacji zawartych w poradniku:

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Jakich danych Pracodawca może oczekiwać od kandydata:

Jakich danych Pracodawca nie może zbierać od kandydata:

Takich, które nie mają związku z celem (rekrutacją), np.:

Na przetwarzanie jakich danych Pracodawca potrzebuje osobne zgody?

Czego nie może robić Pracodawca?

ZATRUDNIENIE KANDYDATÓW

Jakich danych Pracodawca może oczekiwać od kandydata:
  • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
  • jego numeru PESEL,
  • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
  • Na listach obecności nie należy umieszczać powodu absencji pracownika, np. „zwolnienie lekarskie”, „urlop na żądanie”, te dane powinny się znaleźć wyłącznie w ewidencji czasu pracy
  • Pracodawca ma prawo umieścić na swojej stronie internetowej dane pracowników, takie jak Imię Nazwisko, Stanowisko,
  • Numer telefonu i email, ale uwaga! Pracodawca bez odrębnej zgody pracownika, nie może ujawniać jego wizerunku!
  • Pracodawca ma prawo monitorować pocztę elektroniczną służbową, swoich pracowników (przy spełnieniu określonych warunków)
  • Pracodawca ma prawo monitorowania działalności pracowników przy użyciu urządzeń lokalizujących GPS (przy spełnieniu określonych warunków)

 

Cały poradnik, znajduje się pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/pl/138/545

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *