Siła studentów i absolwentów na współczesnym rynku pracy!

Współczesny rynek pracy jest dynamiczny i nieustannie ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się trendy, technologie i potrzeby społeczne. W tej rzeczywistości, studenci i absolwenci odgrywają istotną rolę, wpływając nie tylko na samą dynamikę rynku pracy, ale także w znacznym stopniu oddziaływują na kształtowanie się przyszłości gospodarczej i społecznej. 

Jako firma rekrutacyjna, od wielu lat współpracujemy z opolskimi uczelniami, żeby zapewnić studentom
i absolwentom najlepsze możliwości rozwoju i zdobywania cennego doświadczenia. Wiemy, jak ważne jest ich wsparcie i odpowiednie pokierowanie na początku drogi zawodowej. Obecnie uczelnie wprowadzają coraz więcej obowiązkowych praktyk, które pozwalają na  ukończenie studiów, a firmy chętniej przyjmują praktykantów i stażystów. Jest to ogromna szansa dla obu stron: studenci mają okazję zdobywać doświadczenie zawodowe już podczas edukacji.  Programy stażowe i praktyki zawodowe pozwalają młodym ludziom poznać realia pracy w danej branży, nawiązać kontakty zawodowe oraz zdobyć praktyczne umiejętności. To z kolei sprawia, że po ukończeniu studiów są lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy.

→ Dlaczego rola studentów i absolwentów jest niezmiernie istotna na rynku pracy? 

Przede wszystkim nowe pomysły, perspektywy i świeżość!

Inne spojrzenie na rozwiązanie problemów i podejście do wyzwań to z pewnością coś, co wyróżnia tą grupę. Może to prowadzić do innowacyjnych, dotąd nieznanych rozwiązań. Duża otwartość na zmiany
i nowości może znacznie wpłynąć na rozwój przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

Kluczowym aspektem jest rola studentów i absolwentów w napędzaniu cyfrowej transformacji.

W dobie postępującej automatyzacji i digitalizacji, umiejętności związane z technologią są coraz bardziej poszukiwane. Młodsze pokolenia, wychowane w erze cyfrowej, często posiadają umiejętności techniczne, które mogą pomóc firmom w dostosowaniu się do nowych realiów. To właśnie studenci i absolwenci często stają się pionierami w implementacji nowych narzędzi i technologii w biznesie.

→ Możliwości zatrudnienia studentów i absolwentów przynoszą niewątpliwie korzyści zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i przedsiębiorców. 

Dla firm:

Dla studentów i absolwentów:

PARETTi wśród studentów

W wyniku potrzeb rozwojowych studentów i absolwentów, a także potrzeb kadrowych przedsiębiorców zrodził się pomysł stworzenia na opolszczyźnie konkursu “ Firma solidarna ze studentami”, którego jesteśmy pomysłodawcą. 

Uroczysta gala rozdania nagród w pierwszej edycji konkuru „Firma solidarna ze studentami”

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy wspierają osoby w trakcie edukacji i absolwentów, dając im możliwość pracy, którą  mogą pogodzić ze studiowaniem i nauką, a także umożliwiają podjęcie pracy zgodnej  z ukończonym kierunkiem studiów/szkoły bez doświadczenia. Efektem finalnym konkursu ma być wykaz opolskich firm, które chętnie dają studentom szansę na praktykę, staż, czy zatrudnienie. 

Dzięki wynikom konkursu:

– Studenci, uczniowie oraz słuchacze, zyskali wiedzę, gdzie mogą liczyć na zatrudnienie, staż, praktyki, czy możliwość wcześniejszego doskonalenia już w trakcie nauki,

– Pracodawcy zyskali rozwiązywanie problemów kadrowych,

– Region zyskał dzięki lokacji absolwentów na opolskim rynku pracy.

W tym roku odbędzie się już druga edycja tego wydarzenia. Cała inicjatywa organizowana jest przy współpracy:

Tegoroczna edycja jest objęta Honorowym Patronatem:

Nasi rekruterzy uczestniczą także w organizowanych przez uczelnie targach pracy, gdzie doradzają, jak skutecznie szukać dobrej pracy i oferują najbardziej dopasowane pod ich kątem oferty. Prowadziliśmy także doradztwo zawodowe dla studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Nie mamy wątpliwości, że studenci i absolwenci są niezwykle ważną grupą osób na rynku pracy
i niezwykle istotna jest właściwa współpraca pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami, żeby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby, które  dyktuje obecna gospodarka. Należy pomóc młodym ludziom lepiej zrozumieć wymagania środowiska biznesowego, rozwijać odpowiednie umiejętności oraz budować pewność siebie w procesie poszukiwania i podjęcia pracy. Dzięki temu będą mogli osiągnąć większy sukces w swojej karierze zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *