Po długim oczekiwaniu w życie weszły nowe przepisy, które regulują zatrudnienie cudzoziemców w Polsce.

 

Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2022?
Od 29.01.2022 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

Co nowego nas czeka:

 

Oświadczenia o powierzeniu pracy dla cudzoziemców na okres 24 miesięcy

Jak długo cudzoziemiec może pracować na oświadczeniu?
Zmiana dotyczy tylko obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii. Dla obywateli pozostałych Państw nie obowiązuje procedura skrócona w związku z tym pracodawcy niestety nie mogą ubiegać o wydania oświadczenia.

Co się zmieniło?

Co zostało bez zmian?

 

Zmiana terminów informowania PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca?

Jak legalnie załatwić zatrudnie cudzoziemców?

Co się zmieniło?

Co zostało bez zmian?

 

Nowe warunki uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Do czego uprawnia karta pobytu czasowego?
Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę -tzw. “Karta pobytu” – to dokument po otrzymaniu którego cudzoziemiec (bez względu na obywatelstwo) może legalnie przebywać na terytorium RP oraz pracować na warunkach wskazanych w decyzji o które wnioskował cudzoziemiec.

Co się zmieniło?

Co zostało bez zmian?

 

Nowa procedura zmiany pracodawcy przy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę

Co się zmieniło?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *